OFERTA

Świadczymy usługi obejmujące:

projekty architektoniczno - budowlane wszystkich kategorii budynków
pomoc w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji państwowej

kompleksowa obsługa prawna
przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków zgodnie z ustawą Prawo budowlane

uzgodnienia branżowe z rzeczoznawcami
prowadzenie książki obiektu budowlanego

ekspertyzy techniczne

Na etapie budowy oferujemy:

Kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzór nad budową
Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad budowami w rozumieniu Prawa Budowlanego

Nadzór autorski
Kosztorysy

Zarządzanie budową